dilluns, 7 de juny del 2010

NORMES D'ÚS DELS FRONTÓ MUNICIPAL

El Frontó Municipal, recentment rehabilitat, és una instal.lació esportiva pública que es regula en els següent punts:
- Per al seu ús caldrà fer una reserva de pista anant personalment a l’Ajuntament de Bocairent.

- En la reserva caldrà anotar el dia, l’hora, els noms i cognoms de la persona responsable i un telèfon de contacte.

- Si se sol.licita jugar amb llum s’abonarà 1€.

- Sense llum serà gratuït fins al mes de setembre.

- El mantenidor de les instal.lacions esportives obrirà i tancarà el frontó a l’hora acordada.

- En cap cas deixarà la clau a cap persona i/o associació.

- El mantenidor també comunicarà qualsevol desperfecte ocasionat clarament i intencionadament per qualsevol persona, a la qual se li aplicaran les sancions econòmiques pertinents.

- La reserva de pista s’haurà de realitzar amb 24 hores d’antelació si és entre setmana i només es podrà jugar en horari de vesprada.

- Si el seu ús és per al cap de setmana es reservarà fins els divendres a migdia.

- El Club Frontó Bocairent té reservats els següents dies:


o Dimarts de 18 a 22h.


o Dijous de 18 a 22h.


o Dissabte de 17 a 22h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada